Fremstilling af Aluminium Profiler

I denne post kan der læses om Aluminiums Profiler og hvordan de fremstilles

Kanya Alu profil fra JJAS

Aluminiums Profiler benyttes ofte til opbygning af stativer til maskiner, samt maskinsikkerhed i form af afskærmning.

 

Fremstilling.
Når en profil skal designes må ingeniøren tage hensyn, ikke kun til hvilke funktioner profilen skal understøtte og hvilke mekaniske egenskaber profilen skal have, men også hvordan profilen skal fremstilles. F.eks. vil det være nødvendigt at designe understøttende ribbe på lange og flade profiler for at undgå at emnet bøjer ved fremstilling. Det er ligeledes vigtigt at undgå skarbe kanter og hjørner, da belastningen på disse punkter vil være højest. Afrundede hjørner og kanter bør anvendes for at sprede belastningen ud over et større område og derved mindske risikoen for defekter.

Metal stænger i forskellige profiler fremstilles ved en process kalder ekstrudering. En process hvori opvarmet metal eller plastik (450o – 500o celcius for aluminium) presses igennem en eller flere matricer der former emnet til den ønskede profil. Ekstruderede profiler har, typisk, et konstant tværsnit. Typiske applikationer for ekstruderede emner er skinner, vinduesrammer, og strukturelle og arkitektoniske figurer.

Kanya Alu profil fra JJAS

Varm-ekstrudering er når emnet varmes op til en høj temperatur inden det føres igennem ekstruderingsmaskinen. Dette er en nødvendig process for metaller og legeringer der ikke har den nødvendige duktillitet ved stuetemperatur. Grundet emnets høje temperatur, er der specielle krav til maskinerne. F.eks. kan der være overdreven slid på matricen som emnet skubbes igennem, hvilket kan resultere i drastiske og uensartede deformationer på det ekstruderede profil. Der er samtidig højere risiko for overflade defekter, hvis temperaturen på emnet bliver for høj. Dette er især gældende for aluminium. Processen er dog den hurtigste af ekstruderingsprocesserne og store mændger af metal eller plast kan benyttes.

Et alternativ til varm-ekstrudering er kold -kstrudering. Process er den samme, emnet bliver dog holdt på stuetemperatur igennem processen. Udover at slide mindre på matricen så øger denne process også de mekaniske egenskaber ved metallet, som følge af arbejdshærdning, forudsat at varmen genereret ved plastisk deformation og friktion, ikke rekrystalliserer det ekstruderede metal. De mest almindelige metaller der benyttes ved denne process er bly, kobber, titanium, stål, tin og aluminium.

kanya alu profil fra JJ Mechatronic

Til fremstilling af aluminium profiler er varm-ekstrudering den mest almindelige process, grundet den højere mulige produktionsmængde. Fordelen ved at anvende ekstrudering til aluminium profiler er at de nødvendige faciliteter og maskiner kan anvendes til langt størstedelen af produkterne. Ønskes profiler med forskellige tværsnit, kan maskinerne nemt omstilles uden at standse produktionen i lang tid. Processen gør det også muligt for producenten at tilbyde brugerdefinerede længder på produktet.

 

Billeder udlånt af JJAS.dk – Alu profiler

 

Sponsoreret af: Lekon – ISO9001   NR-Anlæg: Entreprenør

©Ingeniørblog.dkFremstilling af Aluprofiler NR-Anlæg: