Product Flow – System layout

Layoutet af arbejdsstationer i et system der udnytter flere arbejdsstationer er en betydelig faktor i at fastsætte det bedst mulige system.

Den mest almindelige type af produktion er parti-produktion, hvor emner/dele/produkter produceres i partier, hvorefter produktionssystemet omsættes til at producere et andet parti, kun lidt forskelligt fra det tidligere. “Group Technology” er en produktionsfilosofi hvor lignende dele indentificeres og gruppes sammen i såkaldte “del-familier”. Der er rimeligt at antage at dele der tilhører den samme del-familie, kræver nogenlunde den samme fremstilling, hvilket burde kunne resultere i en forbedring af produktionseffektiviteten. Dette sker ved at arrangere produktionsudstyret i grupper, eller celler, hvor hver celle specialiseres i at producere en specifik del-familie.

Dette kaldes for “cellular manufacturing” og er en blandet-model produktion. Denne filosofi er bedst anvendt når der allerede benyttes traditionel parti-produktion hvor der er en masse tidsspilde i form af materiale håndtering, høj in-process inventar og lange leveringstider mellem de enkelte arbejdsstationer. Ved omsætning til denne filosofi er der to hovedopgaver. Identificering af de forskellige del-familier og omarrangeringen af produktionsmaskinerne. Dette er dog en ressourcekrævende omstilling, men den kan, i længden, resultere i lavere tidsspilde, højere produktionshastighed og højere omsætning.

Når del-familier skal identificeres kigges der på mange forskellige aspekter af de enkelte dele og deres nødvendige bearbejdning. Design og produktionsegenskaber er to af de vigtigste punkter at kigge på og det er ofte nødvendigt for virksomheden at alliere sig med veluddannede og erfarne professionelle til at planlægge og identificere del-familier. Konsulentvirksomheden ABFlow kan bruges som eksempel, hvor en dygtig konsulent hjælper en produktionsvirksomhed med at optimere produktiviteten ved at gennemgå hele virksomheden værdikæde, i tæt samarbejde med virksomheden.

Et alternativ til at identificere dele efter design og produktionsegenskaber er den såkaldte “Produktion Flow Analysis” (PFA). Dette er en metode hvori del-familier og deres associerede maskiner gruppers baseret på produktionsrute planer. Emner med lignende eller identiske rute planer klassificeres i samme familie. Fordelen ved denne metode er at dele med forskellige geometrier kan kræve samme bearbejdning og at dele med næsten de samme geometrier kan kræve forskellige bearbejdninger.

Der findes mange forskellige måder at opsætte produktionssystemer for at mindske tidsspilde og højne produktionshastighed og lige så mange faktorer der spiller ind i designet af disse systemer. Afhængig af emnerne/delene/produkterne den enkelte virksomhed behandler kan systemer der virker et sted ikke nødvendigvis virker alle andre steder. Fordelene ved at omstille kan være store, men det er ikke altid nødvendigt. For en snes år siden var der en bilfabrikant der fremstilte luksusbiler.

 

Kun en håndfuld biler blev fremstiller og solgt om året så virksomheden hyrede en ingeniør til at optimere deres produktion. Produktionen var en traditionel samlebåndsproduktion, men cellerne var sat op meget tilfældigt. Ingeniøren arbejdede hårdt og fik sammensat et design der kunne firedoble produktionen. Virksomheden var imponeret, men takkede nej til planen. Virksomheden ønskede nemlig kun lige at kunne fremstille en eller to biler mere om året. Grunden var at hvis de producerede og solgte for mange, så faldt udbudet og bilen ville ikke længere være en sjældenhed. Moralen er at selvom produktionsmængden kan forbedres drastisk ved at omstille til Group Technology, så er det ikke nødvendigvis det rette at gøre for den enkelte virksomhed.

Læs om Materiale Håndtering her
©Ingeniørblog.dkProduct Flow – System Layout