Product Flow – Materiale håndtering

ab flow proceskonsulent
Håndtering af materialer står for en markant del af produktionsomkostninger. Det er ikke unormalt at stå for 20-25% af den totale omkostning ved fremstilling, varierende alt efter typen af produktion og graden af automatisering. Materiale håndtering omhandler bevægelse, opbevaring og sporing af materialer i en kommersiel infrastruktur, bedre kendt som logistik. Til transport af materialer er der fem kategorier af udstyr der typisk benyttes til at flytte dele, komponenter og materiale rundt i produktions og opbevaringsfaciliteter.

  1. Industrielle trucks, manuelle og motordrevne.
  2. Automatiserede køretøjer.
  3. Køretøjer på skinner.
  4. Transportbånd
  5. Krane og hejsespil.

Disse systemers ydeevne kan analyseres gennem kvantitative modeller til at vurdere materiale flow rate, leveringscyklustid osv. Disse analyser er forskellige afhængig af hvilken type af transportsystem der analyseres og er alle baseret på opsætning af tabeller og matematiske modeller. Det er, for det meste, transportbåndsystemer og køretøjs-baserede transport systemer der beregnes på.

Ideén med et opbevaringssystem er at holde på materialer (del-komponenter, work-in-process, færdige emner, etc.) i et stykke tid og tillade afhæntning når det er nødvendigt. Stort set alle former for kommercielle virksomheder gør brug af sådanne systemer, fra en simpel kontorvirksomhed til et fuldt integreret produktionsvirksomhed.

Eksempler:

Materiale 
RåmaterialeMetalplader, bjælker, rå-plast etc.
Indkøbte deleDele fremstillet af andre producenter f.eks. til samling af færdigt produkt
Færdigt produktFærdigt produkt klar til forsendelse
BearbejdningUdstyr brugt til bearbejdning. F.eks. værktøjer, støbeforme, svejsetråde, hjelme, handsker, sikkerhedssko osv.
Work-In-ProgressHalv-færdige komponenter der venter på at blive samlet
SkrotEmner der ikke lever op til kvalitetskrav og skal genanvendes eller smides ud
AffaldMetal flis, spåner, olie og andre spildprodukter fra produktion. Disse skal ofte afskaffes under specielle forholdsregler
KontorartiklerPapir, skriveinstrumeneter og andre artikler brugt på et kontor

I den moderne tid er automatiserede opbevaringssytemer blevet mere udbredt. Disse reducerer eller fuldstændigt eliminerer antallet af menneskelig indblanding nødvendig for processen. Prisen for at implementere et sådan system er dog betydelig og bør ikke foretages hvis ikke gevinsten kan opveje den. Automatiserede systemer er komplekse og kræver en betydelig mængde af analyser for at fastsætte deres dimensioner, operationshastighed osv. Denne type arbejde bør overlades til eksperter inden for faget. Erfaring og et solidt teoretisk grundlag omkring matematisk analyse af product-flow og viden omkring udviklede strategier (såsom Stock-Keeping-Unit, Class-based dedicated storage, etc.) er nødvendig for at optimere så komplekse systemer.

Læs om Product Flow – System Layout Her

Sponsoreret af: Lekon – KLS

©Ingeniørblog.dkProdukt Flow – Materiale Håndtering